El crèdit de retenció dels empleats s'aplica als propietaris?