Durant el desenvolupament de l'escorça cerebral de 6 capes?