Durant l'execució de l'esprint es fa un seguiment dels següents?