Estiries d'acord que les profunditats de l'opressió creen?