Quina de les següents no és una explicació declarada del matrimoni?