S'han de substituir els enllaços de la barra oscil·lant per parells?